1.

اثر بازتوزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از مدل شبه داده ستانده

دوره 10، شماره 37، تابستان 1389، صفحه 167-192
علی اصغر اسفندیاری؛ حمیده نیسی

2.

اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 131-170
محمدحسین مهدوی عادلی؛ اعظم قزلباش؛ محمد دانش‌نیا

3.

ارائه یک شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی ( مطالعه موردی : شرکت سایپا )

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 219-237
غلام حسین مهدوی؛ کاظم گودرزی

4.

بررسی اثر تورمی تانزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران

دوره 22، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 1-40
حمید سپهردوست؛ مهسا باروتی

5.

بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران

دوره 23، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 21-50
حسن حیدری؛ آرش رفاح کهریز

6.

تأثیر عوامل نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 35-54
عبدالرسول قاسمی

7.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1384، صفحه 209-236
فریدون رهنما رودپشتی؛ فرشید سیم بر؛ صدیقه طوطیان

8.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران

دوره 16، شماره 62، پاییز 1395، صفحه 81-101
تیمور محمدی؛ فرزاد اسکندری؛ داود کریمی

9.

رابطه بین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخی متغیرهای کلان اساسی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 97-117
موسی بزرگ اصل؛ سید مهدی رضوی

10.

نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی سود توسط B مدیران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 65-88
رافیک باغومیان؛ حجت محمدی؛ سجاد نقدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.