1.

اثربخشی درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تاکید بر سوگ ناشی از فقدان معنا) بر شادی وتاب آوری

دوره 11، شماره 44، دی 1399، صفحه 235-252
سمیه رهنمائی؛ اصغر آقایی

2.

ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر اهمیت‌دهی به خانواده در زندگی بر ادراک احساس شادمانی در دو گروه کشور با سطوح متفاوت درآمد سرانه

دوره 10، شماره 40، مهر 1398، صفحه 1-32
مهدی قائمی اصل؛ محمد نصر اصفهانی

3.

بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادی در بین حاشیه‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان (مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 7، شماره 29، دی 1395، صفحه 157-185
محمد عباس زاده؛ داود قاسم زاده؛ نوشین صالح

4.

بررسی رابطه‌ بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)

دوره 5، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 223-257
محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ اصحاب حبیب زاده؛ سارا عبادی یالقوزآغاجی

5.

بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی

دوره 16، شماره 63، دی 1395، صفحه 1-24
مرتضی خورسندی؛ نسترن علی‌بابایی

6.

تبیین شهر شاد از منظر شهروندانِ شهر اردبیل

دوره 14، شماره 54، فروردین 1402، صفحه 317-348
اسماعیل جهانی دولت آباد؛ چنور محمدی

7.

تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی)

دوره 6، شماره 25، بهمن 1394، صفحه 125-163
صاحبه محمدیان منصور؛ ابوالقاسم گلخندان؛ مجتبی خوانساری؛ داود گلخندان

8.

تحول معنای شادی در گذار دوره زندگی: پژوهشی در میان زنان شهر کرمان

دوره 7، شماره 29، دی 1395، صفحه 1-41
لیدا آخوندفیض؛ محمدسعید ذکایی

9.

فراتحلیل مطالعات رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در ایران سال1390-1398

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 93-134
زهره رضوانی؛ محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی

10.

نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه

دوره 18، شماره 63، فروردین 1401، صفحه 115-147
رضا کمالی مهاجر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ فاطمه جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login