1.

پیاده‌سازی نظریۀ گرایش‌های ریخت‌شکنانه آنتوان برمن در ترجمۀ رمان از فارسی به عربی (بررسی موردی دو ترجمه از بوف کور)

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 173-204
علی بشیری

2.

نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمة صحیفة سجادیه بر اساس نظریة آنتوان برمن (مطالعة موردی: ترجمة انصاریان)

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 54-31
محمد فرهادی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ علی نظری

3.

نقد و بررسی ترجمه ی عربی گلستان سعدی بر اساس نظریّة آنتوان برمن (مطالعه موردی کتاب الجُلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلّع)

دوره 6، شماره 14، فروردین 1395، صفحه 84-61
علی افضلی؛ عطیه یوسفی

4.

نقد و بررسی ترجمۀ «فاطمه جعفری» از رمان اعترافات «ربیع جابر» براساس نظریۀ گرایش‌های ریخت شکنانۀ «آنتوان برمن»

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 9-34
رجاء ابوعلی؛ بهزاد اسبقی گیگلو

5.

واکاوی دیدگاه‌های نقدی یوسف حسین بکّار دربارۀ ترجمه‌های عربی رباعیات خیام براساس نظریّۀ گرایش‌های ریخت‌شکنانۀ «آنتوان برمن»

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 183-216
زهرا باوندپوری؛ شهریار همّتی؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی

6.

واکاوی گرایش‌های ریخت‌شکنانه در ترجمۀ عربی محمد نورالدین از رباعیات خیام با تکیه بر دیدگاه آنتوان برمن

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 39-66
رضا شیروانی دنیانی؛ رسول بلاوی؛ سید ناصر جابری اردکانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login