1.

اثر ابعاد سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان در مراکز مراقبت سالمندی (مطالعه موردی آسایشگاه خیریه کهریزک)

دوره 9، شماره 33، مهر 1401، صفحه 87-130
فائزه النحاس؛ هوشنگ نایبی؛ سیدحسن حسینی؛ الهام محمدی

2.

اثربخشی بسته مداخله ای مرگ محور بر اساس دیدگاه مولوی و درمان ACT بر اضطراب مرگ سالمندان شهر اصفهان

دوره 10، شماره 39، تیر 1399، صفحه 75-104
فاطمه یعقوبیان؛ محمد باقر کجباف؛ حسینعلی مهرابی

3.

اثر بخشی درمان خاطره پردازی انسجامی و ابزاری بر کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان

دوره 1، شماره 3، مهر 1389، صفحه 125-148
فرامرز سهرابی؛ حسن کریمی

4.

اثـر بخـشی معنا درمانی به شیوه گروهـی بـر کاهـش افسـردگی و افـزایـش امیـد در سالمندان با سندرم آشیانه خالی

دوره 4، شماره 15، تیر 1393، صفحه 79-104
محمد خالدیان؛ فرامرز سهرابی

5.

اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان

دوره 4، شماره 16، دی 1392، صفحه 33-51
یحیی میان بندی؛ محمد ارقبایی؛ مهدی فتحی؛ ابراهیم علیزاده موسوی

6.

اختلالات مصرف مواد در سالمندان

دوره 14، شماره 54، تیر 1402، صفحه 139-168
اسماعیل ناصری

7.

از غرب خانه عشایری تا سرای سالمندان خصوصی تهران

دوره 2، شماره 3.4، خرداد 1372، صفحه 154-165
عزت الله سام آرام

8.

بار مسئولیت بیشتر در سنین سالمندی: مطالعه روند و الگوهای ترتیبات زندگی سالمندان در ایران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 135-166
میلاد بگی؛ محمدجلال عباسی شوازی

9.

بررسی تعیین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت از زندگی سالمندان تهران

دوره 5، شماره 17، فروردین 1393، صفحه 103-116
سیما علیدائی؛ حسین ابراهیمی مقدم

10.

بررسی نقش معنویت و نگرش نسبت به مرگ در بهزیستی روان‌شناختی سالمندان

دوره 7، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 217-248
محمد صادق حدادان؛ راضیه شیخ الاسلامی

11.

تاثیر موسیقی درمانی غیرفعال بر کیفیت زندگی سالمندان ساکن در آسایشگاه های سالمندان تهران (مقایسه موردی آسایشگاه های سالمندان استان تهران)

دوره 7، شماره 24، شهریور 1399، صفحه 1-35
لیلا عاملی رضایی؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ منصور حقیقتیان

12.

تحلیل کانونی رابطه بین ‌جهت‌گیری مذهبی و باورهای غیرمنطقی در سالمندان

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 179-199
ابراهیم نعیمی؛ زینب کاظمی؛ کبری دهقان

13.

تحلیل کیفیت زندگی سالمندان بازنشسته شهر تهران (با تاکید بر حمایت‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی)، دکتر مرضیه موسوی، اقدس مصطفائی

دوره 2، شماره 7، مرداد 1390، صفحه 137-164

14.

تعیین اثربخشی معنادرمانی بر اضطراب مرگ در سالمندان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 53-68
مسعود قربانعلی پور؛ علی اسماعیلی

15.

تغییرات زندگی روزمره سالمندان در دوره پاندمی کوید-19؛ یک مطالعه کیفی

دوره 13، شماره 50، فروردین 1401، صفحه 1-48
شیوا پروائی؛ مجید کوششی

16.

تنگنای زیست‌جهان سالمندی مطالعه کیفی بازتاب تورم اقتصادی در زندگی روزمره بازنشستگان

دوره 10، شماره 40، مهر 1398، صفحه 33-62
حسین افراسیابی؛ مریم بهارلوئی

17.

حق سالمندان به شهر در کرمانشاه

دوره 4، شماره 14، دی 1396، صفحه 1-35
سیاوش قلی پور؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی

18.

رابطه انواع شبکه‌های اجتماعی و سلامت در سالمندان

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 107-141
الهام محمدی

19.

راهبردهای حفاظت از فن آوران بومی (گنجینه های زنده بشری). مطالعه موردی: کرمان

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 175-215
فریده مجیدی خامنه

20.

رویکردهای تلفیقی حمایت خانواده تهرانی از سالمندان در افق 1430

دوره 5، شماره 17، مهر 1397، صفحه 111-150
جعفر هزارجریبی؛ مسعود عالمی نیسی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ جواد فعلی

21.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان

دوره 5، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 130-149
محسن گل پرور؛ محمد رضا مصاحبی؛ حسن عابدینی؛ زهرا ادیبی؛ فهیمه عبدلی

22.

سالمندان، مغفول ماندگان فضای فرهنگی شهر

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 1-29
محمد حسین باقر پوری ناجی؛ زینب هاشمی خواه؛ سیدعلیرضا افشانی

23.

طراحی مدل سیستم های مغزی رفتاری بر تنهایی اجتماعی و ملال فراغت با نقش تعدیلگر آموزش فعالیت بدنی در سالمندان شهر تهران

دوره 18، شماره 65، مهر 1401، صفحه 157-181
ابوالفضل مرادی؛ زینت نیک آیین؛ جاسم منوچهری؛ فریده گنجویی

24.

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت)

دوره 7، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 9-32
محمد زاهدی اصل؛ علی اصغر درویشی فرد

25.

مسائل سالمندان در ایران

دوره 1، شماره 1.2، اسفند 1370، صفحه 113-128
عزت الله سام آرام

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login