1.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سلامت معنوی در مربیان مهدهای کودک شهر تهران

دوره 10، شماره 37، آذر 1398، صفحه 71-89
زهره موسی زاده؛ سیامک طهماسبی؛ حبیب مسعودی فرید

2.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی

دوره 8، شماره 30، مرداد 1397، صفحه 19-45
سکینه سلطانی کوهبنانی؛ سمیه زارع نژاد؛ محمدحسین سلطانی کوهبنانی؛ کبری باذری

3.

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه آگاهی فراشناختی و رابطه آن با اهداف پیشرفت در دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر شهریار

دوره 10، شماره 37، آذر 1398، صفحه 137-167
شیرین کوشکی؛ اعظم شوندی

4.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی

دوره 8، شماره 32، شهریور 1397، صفحه 127-141
حسن جعفری؛ سمانه محمدپور؛ عزت اله قدم پور؛ مسلم قبادیان

5.

ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرما

دوره 12، شماره 45، مهر 1400
فاطمه قلی پور؛ زهرا طبیبی؛ حسین کارشکی

6.

ویژگی های روان سنجی مقیاس یادگیری اجتماعی هیجانی دانش آموزان پسر پایه های سوم و چهارم شهر اصفهان

دوره 4، شماره 13، مهر 1392، صفحه 193-211
سمیه جمالی پاقلعه؛ احمد عابدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login