1.

اوقات فراغت و سلامت اجتماعی، دکتر جعفر هزار جریبی، رضا ارفعی عین الدین

دوره 3، شماره 10، اردیبهشت 1391، صفحه 39-64

2.

بررسی ارتباط بین دینداری و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه.

دوره 8، شماره 30، فروردین 1396، صفحه 31-66
هابیل حیدرخانی؛ یونس نوربخش؛ نوذر قنبری

3.

تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران‌خودرو)، دکتر سیدعلی‌اکبر افجه، مریم سام آرام

دوره 1، شماره 3، تیر 1389، صفحه 1-30

4.

تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 1-21
حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی

5.

تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان منطقه چهار شهری تهران)

دوره 8، شماره 30، فروردین 1396، صفحه 105-141
محمدحسن شربتیان؛ نفیسه امینی

6.

تحلیل رابطۀ سرمایه اجتماعی و سلامت روانی و اجتماعی

دوره 19، شماره 59، اسفند 1391، صفحه 42-90
جعفر هزارجریبی؛ اسدالله مهری

7.

حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 207-244
محمد زاهدی اصل؛ صلاح الدین صالح

8.

رابطه سبک های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی در دانش آموزان پیش دانشگاهی در ریاضیات

دوره 7، شماره 22، دی 1390، صفحه 95-123
کامران گنجی؛ مهرداد نوابخش

9.

رابطه مهارت‌های زندگی با سلامت اجتماعی (نمونه موردی: جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان حاجی‌آباد).

دوره 2، شماره 6، دی 1394، صفحه 163-207
محمد حسن شربتیان؛ سامره علیزاده

10.

سیاستگذاری اجتماعی و مسئلۀ امید: مطالعۀ ارزیابی جامعه از آینده در پیمایشهای ملی دهۀ 1390

دوره 8، شماره 27، خرداد 1400، صفحه 29-64
رضا امیدی

11.

سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن مطالعه موردی: زنان سرپرست‌خانوار شهر قروه

دوره 4، شماره 16، مهر 1392، صفحه 68-102
حسین یحیی زاده؛ محمود رمضانی

12.

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت)

دوره 7، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 9-32
محمد زاهدی اصل؛ علی اصغر درویشی فرد

13.

عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی در میان شهروندان شهر کاشان

دوره 10، شماره 40، مهر 1398، صفحه 147-175
محمد گنجی؛ شیوا آقابزرگی زاده؛ فائزه یادگاری

14.

فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی

دوره 5، شماره 19، تیر 1393
محمد زاهدی اصل؛ اعظم پیله وری

15.

فراتحلیل مطالعات ناظر به رابطه دین‌داری و سلامت اجتماعی در ایران (موردمطالعه: پژوهش‌های داخلی 1389 – 1399)

دوره 28، شماره 93، شهریور 1400، صفحه 1-27
محسن نیازی؛ ایوب سخایی؛ ندا خداکرمیان گیلان؛ فاطمه حامی کارگر؛ آزاد امیدوار

16.

مطالعه سلامت اجتماعی و فرسایش شغلی فرهنگیان (موردمطالعه: منطقه نیمبلوک شهرستان قائنات خراسان جنوبی)

دوره 10، شماره 39، تیر 1398، صفحه 173-215
محمد حسن شربتیان؛ مژگان فارسی

17.

مطالعه نشاط اجتماعی با تأکید بر محور سلامت اجتماعی پژوهشی ترکیبی در بین شهروندان شهر مشهد

دوره 3، شماره 10، دی 1395، صفحه 145-202
نادر صنعتی شرقی؛ احمد بخارایی؛ شاه بختی رستمی؛ محمد حسن شربتیان

18.

مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ نشاط با سلامت اجتماعی(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)

دوره 6، شماره 25، بهمن 1394، صفحه 1-39
احمد بخارایی؛ محمدحسن شربتیان؛ پویا طوافی

19.

نشاط‌آفرینی و سلامت اجتماعی دانشگاهیان (ارائه یک نظریه داده بنیاد )

دوره 4، شماره 14، دی 1396، صفحه 67-104
بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ سوسن قهرمانی قاجار؛ نرگس حسن مرادی

20.

واکاوی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر انسجام اجتماعی(مورد مطالعه: جوانان 29-18 ساله جامعه شهری اهواز)

دوره 8، شماره 30، اسفند 1400، صفحه 175-208
سمیه خسرو گلستان؛ حسین آقاجانی مرساء؛ سید سعید اقاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login