1.

اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی

دوره 7، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 9-33
حسن پوربافرانی؛ ابراهیم شریفی

2.

الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران

دوره 10، شماره 39، تیر 1401، صفحه 9-37
علی دهقانی؛ محمد آشوری؛ منصور رحمدل

3.

الزامات علمیِ بازجویی از کودکان بزه‌دیده سوء استفاده جنسی در فرایند تحقیقات مقدماتی

دوره 11، شماره 42، فروردین 1402، صفحه 9-43
حسین گلدوزیان

4.

تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی

دوره 11، شماره 42، فروردین 1402، صفحه 121-151
سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ حمید علیزاده

5.

تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92

دوره 2، شماره 6، فروردین 1393، صفحه 113-136
محد مهدی ساقیان

6.

جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران

دوره 7، شماره 26، اردیبهشت 1398، صفحه 41-73
عباس اختری؛ حسنعلی موذن زادگان

7.

جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران

دوره 7، شماره 25، اسفند 1397
محمدخلیل صالحی؛ علی افراسیابی

8.

کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1398، صفحه 43-68
بهروز بیگی زاده؛ حسنعلی موذن زادگان؛ غلامحسن کوشکی

9.

متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان

دوره 1، شماره 3، تیر 1392، صفحه 143-161
علیرضا جمشیدی؛ علیرضا نوریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login