1.

اثرات توسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 1-26
حسین اصغرپور؛ داود بهبودی؛ رباب محمدی خانقاهی

2.

بررسی اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست در ج. ا. ایران

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 89-106
محمدعلی متفکرآزاد؛ رباب محمدی خانقاهی

3.

بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تقاضای نهاده‌های مؤثر بر کیفیت محیط زیست در تولید گندم استان فارس

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-57
حسن آزرم؛ محمد بخشوده

4.

بررسی تاثیر کوتاه مدت وبلندمدت نابرابری توزیع درآمد بر کیفیت محیط زیست ایران با استفاده از رویکرد ه مجمعی بایر و هانک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-138
جواد هراتی؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ تکتم امینی

5.

بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-16
حمیدرضا ارباب؛ زهره عباسی‌فر

6.

تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست با استفاده از روش متاآنالیز

دوره 3، شماره 6، پاییز 1398، صفحه 55-78
حدیث زنگنه؛ علی سایه میری؛ کورش سایه میری؛ عبدالله شایان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.