1.

اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی

دوره 13، شماره 39، تیر 1388، صفحه 137-146
نادر مهرگان؛ روح الله رضائی

2.

بررسی اثر ساخت نسبی جمعیت روی تابع بلندمدت مصرف

دوره 6، شماره 22، مهر 1385، صفحه 45-70
پرویز محمدزاده؛ خالد احمدزاده

3.

بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

دوره 13، شماره 48، فروردین 1392، صفحه 79-107
رضا اکبریان؛ محمدرضا کارکن

4.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در استان‌های کشور (رهیافت داده‌های تابلویی)

دوره 2، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 129-150
فیروز فلاحی؛ صمد حکمتی فرید

5.

تحلیل متغیرهای اثر گذار بر رشد اقتصادی

دوره 3، شماره 10، دی 1382، صفحه 255-280
هاشم نیکومرام

6.

توسعه اجتماعی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (بعد از انقلاب، از سال 1357 تا 1385).

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 1-48
سیامک حیدری؛ حبیب الله زنجانی؛ باقر ساروخانی

7.

جهانی‌شدن، نوسازی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355)

دوره 6، شماره 24، آذر 1394، صفحه 85-127
سیامک حیدری؛ حبیب الله زنجانی؛ باقر ساروخانی

8.

در باره نرخهای رشد جمعیت ایران 1335 تا 1365

دوره 1، شماره 1.2، اسفند 1370، صفحه 97-111

9.

نـظریـه جـمعیـت: با نگرش نهادی محدود

دوره 6، شماره 22، مهر 1385، صفحه 71-96
رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا اسمعیل‌زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login