1.

ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر اهمیت‌دهی به خانواده در زندگی بر ادراک احساس شادمانی در دو گروه کشور با سطوح متفاوت درآمد سرانه

دوره 10، شماره 40، مهر 1398، صفحه 1-32
مهدی قائمی اصل؛ محمد نصر اصفهانی

2.

استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور بر اساس درآمد سرانه

دوره 11، شماره 43.44، اسفند 1383، صفحه 15-35
سیدمحمد اعرابی؛ حسن قاسمی

3.

بررسی پویایی نابرابری درآمد سرانه استان‌های ایران با استفاده از زنجیره مارکف فضایی

دوره 18، شماره 70، مهر 1397، صفحه 89-123
محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ عذرا جمشیدی

4.

بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران

دوره 19، شماره 72، فروردین 1398، صفحه 105-139
طیبه چمن؛ پریسا مهاجری؛ علی عرب مازار یزدی

5.

بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

دوره 13، شماره 48، فروردین 1392، صفحه 79-107
رضا اکبریان؛ محمدرضا کارکن

6.

تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی)

دوره 6، شماره 25، بهمن 1394، صفحه 125-163
صاحبه محمدیان منصور؛ ابوالقاسم گلخندان؛ مجتبی خوانساری؛ داود گلخندان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login