1.

اثرات سیاست‌های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی ایران

دوره 9، شماره 31، تیر 1386، صفحه 151-163
غلامحسین پریوش؛ محمد بخشوده

2.

ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای سیاست‌های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)

دوره 19، شماره 58، فروردین 1393، صفحه 77-115
سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ اعظم احمدیان

3.

ارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی

دوره 9، شماره 33، تیر 1388، صفحه 47-70
رحمان خوش‌اخلاق؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا موسوی محسنی

4.

ارزیابی مقایسه‌ای میزان تأثیر اصطکاک‌های مالی بر سازوکار انتقال اثرگذاری سیاست پولی با تأکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران

دوره 28، شماره 96، آبان 1402، صفحه 207-252
حسین صمصامی؛ پرویز داودی؛ رعنا عباسقلی نژاد اسبقی

5.

امکان‌سنجی اجرایی گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عملیات بازار باز در نظام بانکداری بدون ربا

دوره 17، شماره 53، بهمن 1391، صفحه 159-185
محمد نقی نظرپور؛ محمد رضا یوسفی؛ میثم حقیقی

6.

بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی ایران)

دوره 14، شماره 42، فروردین 1389، صفحه 123-147
علی اکبر قلی‌زاده؛ بهناز کمیاب

7.

تاثیرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران (1383-1338)

دوره 8، شماره 27، تیر 1385، صفحه 133-151
فریبا مصلحی

8.

طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی

دوره 17، شماره 53، بهمن 1391، صفحه 55-83
سمیه شاه حسینی؛ جاوید بهرامی

9.

عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورم‏ زدایی در کشورهای درحال‏ توسعه

دوره 12، شماره 44، فروردین 1391، صفحه 1-24
ابراهیم التجائی؛ خدیجه ریاحی

10.

کارایی سیاست پولی در دوران رکود و رونق اقتصادی با استفاده از داده‌های مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده

دوره 27، شماره 92، مهر 1401، صفحه 45-75
هومن کرمی خرم آبادی؛ علیرضا عرفانی؛ حسین توکلیان

11.

مقایسه آثار تکانه‌های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی در اقتصاد ایران

دوره 17، شماره 67، دی 1396، صفحه 189-219
حسن درگاهی؛ مهدی هادیان

12.

نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تاکید بر شاخص دیویژیا

دوره 8، شماره 29، بهمن 1385، صفحه 47-74
پرویز داودی؛ زهرا زارع‌پور

13.

ویژگی های نظام های ارزی: رویکرد سنتی و جدید

دوره 5، شماره 16، فروردین 1384، صفحه 101-131
کاظم یاوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login