1.

ارائه مدلی با ثبات از محافظه کاری باسو با استفاده از روش پنل پویا(GMM-sys)

دوره 15، شماره 57، فروردین 1397
حسین فخاری؛ فرهاد فلاح نژاد؛ شهریار زروکی

2.

بررسی رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 97-116
مهدی مرادزاده فرد؛ مریم فرج زاده؛ شیما کرمی؛ مرتضی عدل زاده

3.

رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 29-52
یحیی حساس یگانه؛ مرتضی احمدی

4.

رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه کارانه و غیرمحافظه کارانه

دوره 8، شماره 30، تیر 1389، صفحه 79-98
احمد خدامی پور؛ رامین محرومی

5.

رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 157-173
اسفندیار ملکیان؛ فرازنده عبدی پور

6.

رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

دوره 5، شماره 20، دی 1386، صفحه 37-59
محسن خوش طینت؛ فرزانه یوسفی اصل

7.

رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و محافظه کاری حسابداری

دوره 12، شماره 47، مهر 1394، صفحه 73-92
فرخ برزیده؛ افسانه قاسمی

8.

رابطه محافظه کاری با خطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 30، تیر 1389، صفحه 127-149
نظام الدین رحیمیان؛ معصومه صالحی راد؛ حمید محمدی

9.

رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 57-82
قاسم بولو؛ مهدی فلاح برندق

10.

رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 27، مهر 1388، صفحه 147-166
داریوش فروغی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login