1.

ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 21-49
محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری

2.

بررسی رفتار مدیران شرکت ها در پیش بینی سود سالیانه

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 53-75
محمد حسین قائمی؛ طاهر اسکندرلی

3.

پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 19-41
حمید خالقی مقدم؛ فاروق کرمی

4.

رابطه درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکتها

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 63-104
صابر شعری؛ محمد مرفوع

5.

سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 109-142
حمید خالقی مقدم؛ علی رحمانی

6.

میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 1-28
حمید خالقی مقدم؛ محمود بهرامیان

7.

مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس-جنکینز

دوره 3، شماره 11، پاییز 1384، صفحه 209-225
سید مجید شریعت پناهی؛ قاسم قاسمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.