1.

اثربخشی آموزش سرسختی روانشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان

دوره 14، شماره 48، تیر 1397، صفحه 87-103
داریوش عظیمی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی

2.

اثربخشی بازی‌درمانی‌گروهی بر بهبود روابط بین‌فردی و پذیرش اجتماعی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

دوره 8، شماره 31، آذر 1397، صفحه 1-20
عباسعلی حسین‌خانزاده؛ ربابه قلی زاده؛ محبوبه طاهر؛ حسین حیدری؛ فاطمه مبشری

3.

برزخ تن، تعارض در هویت جنسی و جنسیتی: مطالعه ای در سازگاری اجتماعی ناراضیان جنسی -

دوره 23، شماره 72، خرداد 1395، صفحه 149-191
سهیلا علیرضانژاد؛ عقیق آذرنیا؛ منصوره نیکوگفتار

4.

تأثیر استفاده از رسانه‌های نوین بر مدیریت بدن زنان باشگاهی با میانجی‌گری پذیرش اجتماعی

دوره 8، شماره 32، دی 1401، صفحه 275-237
آرمان حیدری؛ وحید دستیار؛ فاطمه جعفری

5.

تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (موردمطالعه، کارکنان شاغل بانک سپه در شهر تهران).

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 43-61
حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ زینب پورات

6.

تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران‌خودرو)، دکتر سیدعلی‌اکبر افجه، مریم سام آرام

دوره 1، شماره 3، تیر 1389، صفحه 1-30

7.

مطالعه عوامل و زمینه‌های بازگشت زنان ازدواج کرده به تحصیل در شهر تهران

دوره 11، شماره 44، آذر 1399، صفحه 83-127
فاطمه رستمی؛ عذرا جاراللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login