نظری مقدم, جواد, موسوی, سید هاشم. (1398). تأملی‌در‌«نظریه‌استبدادمداری‌خلقیات‌ایرانیان»‌ بر‌اساس‌متون‌ادبیات‌عامیانه؛‌ ‌ نگاهی‌ ‌ بر‌فتوت ‌ نامه ‌ ها‌و‌کسب ‌ نامه ها. سامانه مدیریت نشریات علمی, 26(85), 1-33. doi: 10.22054/qjss.2019.32409.1813
جواد نظری مقدم; سید هاشم موسوی. "تأملی‌در‌«نظریه‌استبدادمداری‌خلقیات‌ایرانیان»‌ بر‌اساس‌متون‌ادبیات‌عامیانه؛‌ ‌ نگاهی‌ ‌ بر‌فتوت ‌ نامه ‌ ها‌و‌کسب ‌ نامه ها". سامانه مدیریت نشریات علمی, 26, 85, 1398, 1-33. doi: 10.22054/qjss.2019.32409.1813
نظری مقدم, جواد, موسوی, سید هاشم. (1398). 'تأملی‌در‌«نظریه‌استبدادمداری‌خلقیات‌ایرانیان»‌ بر‌اساس‌متون‌ادبیات‌عامیانه؛‌ ‌ نگاهی‌ ‌ بر‌فتوت ‌ نامه ‌ ها‌و‌کسب ‌ نامه ها', سامانه مدیریت نشریات علمی, 26(85), pp. 1-33. doi: 10.22054/qjss.2019.32409.1813
نظری مقدم, جواد, موسوی, سید هاشم. تأملی‌در‌«نظریه‌استبدادمداری‌خلقیات‌ایرانیان»‌ بر‌اساس‌متون‌ادبیات‌عامیانه؛‌ ‌ نگاهی‌ ‌ بر‌فتوت ‌ نامه ‌ ها‌و‌کسب ‌ نامه ها. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1398; 26(85): 1-33. doi: 10.22054/qjss.2019.32409.1813


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login