. (1391). توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه‌های تاریخی(مطالعه موردی: جاذبه‌های تاریخی شهر اصفهان)، دکتر مسعود تقوایی، اعظم صفرآبادی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 3(12), 59-78.
. "توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه‌های تاریخی(مطالعه موردی: جاذبه‌های تاریخی شهر اصفهان)، دکتر مسعود تقوایی، اعظم صفرآبادی". سامانه مدیریت نشریات علمی, 3, 12, 1391, 59-78.
. (1391). 'توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه‌های تاریخی(مطالعه موردی: جاذبه‌های تاریخی شهر اصفهان)، دکتر مسعود تقوایی، اعظم صفرآبادی', سامانه مدیریت نشریات علمی, 3(12), pp. 59-78.
. توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه‌های تاریخی(مطالعه موردی: جاذبه‌های تاریخی شهر اصفهان)، دکتر مسعود تقوایی، اعظم صفرآبادی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1391; 3(12): 59-78.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login