1.

تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

صفحه 1-21
حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی

2.

اثر بخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار

صفحه 23-51
علیرضا کریمی وکیل؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش؛ جلیل یونسی

3.

واکاوی آسیب های خانواده های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی

صفحه 53-78
محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذری اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی

4.

اثربخشی روان درمانی کوتاه مدّت روابط موضوعی بر کاهش حسّاسیّت بین فردی، گوش بزنگی بین فردی و نیاز به تأیید افرادِ دارای نشانگان شخصیّت اجتنابی: پژوهش تک آزمودنی

صفحه 79-104
الهام نجارپور محمدآبادی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مهرداد مظاهری

5.

اثربخشی مداخله‌ی مبتنی بر داستان زندگی (من کی هستم؟) بر سازگاری عاطفی و ادراک شایستگی نوجوانان کم‌توان ذهنی

صفحه 105-131
احمد یارمحمدیان؛ امیر قمرانی؛ عادل محمدزاده

6.

تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

صفحه 133-164
بابک اسلام زاده؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان

7.

مقایسه اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی با واقعیت درمانی گلاسر در فرسودگی شغلی معلمان

صفحه 165-184
کاترین فکری؛ نرجس شه منش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.