1.

ارائه یک مدل یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره تامین با یک فروشنده و چند خرده فروش در دسته های ارسالی با اندازه متفاوت ومجاز بودن کمبود

صفحه 1-28
مهدی سیف برقی؛ مریم مهاجری

2.

بهینه‌سازی مجموع جریمه‌های هزینه دیرکرد و انرژی در مسأله زمانبندی ماشین‌های موازی‌ ناهمگن به وسیله الگوریتم ممتیک

صفحه 29-57
جواد بهنامیان؛ امیر افسر

3.

مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 59-104
لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل زاده

4.

ارائه یک مدل چند هدفه برای مسئله مکان یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن حداقل ریسک و حداکثر پوشش تقاضا

صفحه 105-138
علیرضا علی نژاد؛ ابوالفضل کاظمی؛ مرضیه کریمی

5.

شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه های ساختمانی سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی SWARA-COPRAS : (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

صفحه 139-192
مسعود فضلی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مصطفی حاجی آقائی کشتلی

6.

بهبود عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده کارا با استفاده از روش تقاطع ابرصفحه‌های سازای مجموعه امکان تولید در تحلیل پوششی داده ها

صفحه 193-214
اکبر مرادی مجد؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی

7.

حل مسأله مکان یابی-مسیریابی-موجودی شبکه ی جمع آوری زباله های خطرناک با در نظر گرفتن ناوگان حمل و نقل داخلی و خارجی

صفحه 215-245
ندا معنوی زاده؛ سروش آقامحمدی بوسجین؛ پریسا کریمی آشتیانی

8.

تدوین استراتژی های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

صفحه 247-278
ابراهیم علی محمدی اصل؛ علیرضا بافنده زنده؛ هوشنگ تقی زاده

9.

یکپارچه‏ سازی و بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدیریت منابع انسانی سبز

صفحه 279-306
سید محمد هاشمی نژاد؛ احسان محمدیان امیری

10.

الگوریتم‌های فراابتکاری برای مسئله زمان‌بندی جریان کارگاهی مونتاژ دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن زمان‌های آماده‌سازی ماشین ها

صفحه 307-335
مهدی یزدانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.