1.

بررسی وجود دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد: مطالعه‌ موردی محله شهید قربانی

صفحه 1-25
سحر سلطانی؛ مهدی فیضی؛ سید محمد جواد رزمی

2.

نقش سرمایه فرهنگی در گرایش به کارهای دولتی (مطالعه موردی : سازمان های دولتی شهر تهران)

صفحه 27-56
مهدی نجاری؛ خلیل میرزایی؛ افسانه وارسته فر

3.

سبک زندگی سلامت محور در بین گروه های مختلف سنی: مطالعه ای در شهر سمنان

صفحه 57-91
آذر درویش؛ سهیلا علیرضانژاد

4.

فراتحلیل مطالعات رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در ایران سال1390-1398

صفحه 93-134
زهره رضوانی؛ محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی

5.

بار مسئولیت بیشتر در سنین سالمندی: مطالعه روند و الگوهای ترتیبات زندگی سالمندان در ایران

صفحه 135-166
میلاد بگی؛ محمدجلال عباسی شوازی

6.

آسیب شناسی رفاه زنان شاغل با تأکید بر اجرای حقوق حمایتی (مورد مطالعه: شکوائیه‌های ارائه شده به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرتهران)

صفحه 167-190
زینب قتولی؛ فرح ترکمان؛ عالیه شکربیگی

7.

طلاق توافقی از دیدگاه زنان: مطالعه‌ای پدیدارشناختی

صفحه 191-224
داریوش رضاپور؛ نرگس سعیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login