1.

ساختار عاملی پرسش‌نامه‌ی هدف در زندگی

صفحه 7-32
محمدجواد ربانی پارسا؛ الهام ربانی پارسا

2.

ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه فعالیت‌های داوطلبانه در اعضای هلال احمر ایران

صفحه 33-54
فرامرز سهرابی؛ پیمان مام شریفی؛ نورعلی فرخی

3.

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه "چگونه من فکر می کنم" برای سنجش تحریف های شناختی در دانش آموزان ایرانی

صفحه 55-73
عبدالرضا اکبری؛ غلالمحسین مکتبی؛ مرتضی امیدیان؛ عسکر آتش افروز

4.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه آسیب‌های جسمی و روانی تلفن همراه

صفحه 75-93
لیلا حیدریانی؛ مجید کرامتی مقدم؛ محسن کرامتی مقدم

5.

ویژگی های روان‌سنجی مقیاس ضرب‌آهنگ شناختی کند(SCTS) فرم والد در بین کودکان ایرانی

صفحه 95-111
کریم عبدالمحمدی؛ فرهاد غدیری صورمان آبادی؛ عسگر علیمحمدی؛ مصطفی زارعان

6.

شاخص های روان سنجی مقیاس ویژگی های عاملیت انسانی : نظریه کلاسیک نمره آزمون و نظریه سوال-پاسخ مدرج

صفحه 113-144
سعید کیانی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مسعود گرامی پور

7.

اعتبار، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه پنج بزرگ(BFI) در دانشجویان دانشگاههای تهران

صفحه 145-165
اصغر مینائی؛ مرضیه حسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login