1.

بازشناسی مؤلفه‌های دگردیسی در ترجمۀ ابن عربشاه از مرزبان‌نامه با تکیه بر الگوی وینه و داربلنه

صفحه 9-37
سولماز غفاری؛ سید مهدی مسبوق؛ صدیقه زودرنج

2.

واکاوی گرایش‌های ریخت‌شکنانه در ترجمۀ عربی محمد نورالدین از رباعیات خیام با تکیه بر دیدگاه آنتوان برمن

صفحه 39-66
رضا شیروانی دنیانی؛ رسول بلاوی؛ سید ناصر جابری اردکانی

3.

بازتاب جلوۀ مؤلفه‌های زبان عامیانه در ترجمه (مطالعۀ موردی: مجموعه‌داستان «الحب فوق هضبة الهرم»)

صفحه 92-67
فاطمه محمدنسب؛ فرشته افضلی

4.

واکاوی چندمعنایی واژگانی و نحوی در ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

صفحه 93-120
آسیه ذوعلم؛ علی حاجی خانی

5.

نقش استعاره‌های مفهومی در ترجمۀ صحیفۀ سجّادیه از منظر زبان‌شناسی شناختی و الگوی لیکاف و جانسون

صفحه 121-144
یسرا شادمان؛ محمدنبی احمدی؛ سحر ملکیان

6.

نقد ترجمۀ فارسی منتخب آثار جبران در کتاب «حمّام روح» بر پایۀ مدل نظری گارسس

صفحه 145-182
زهره گرجی؛ رقیه رستم پور ملکی

7.

واکاوی دیدگاه‌های نقدی یوسف حسین بکّار دربارۀ ترجمه‌های عربی رباعیات خیام براساس نظریّۀ گرایش‌های ریخت‌شکنانۀ «آنتوان برمن»

صفحه 183-216
زهرا باوندپوری؛ شهریار همّتی؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی

8.

بررسی استراتژی‌های به‌کار گرفته شده در دوبلۀ عربی تابوهای سریال مختارنامه

صفحه 217-241
محدثه حدادی؛ علی نجفی ایوکی؛ محسن سیفی

9.

آسیب‌شناسی انتقال چندلایگی دلالتی در تعریب اشعار حافظ براساس نظریۀ تغییرات صوری کتفورد (بررسی موردی ترجمه‌های الشواربی و عباس زلیخه)

صفحه 243-270
حسین محسنی؛ امین شیخ باقری

10.

نقد ترجمۀ عربی عادل عبد المنعم سویلم از رمان «مدیر مدرسه» در پرتوی نظریۀ وینه و داربلینه

صفحه 271-298
علی اکبر نورسیده؛ مسعود سلمانی حقیقی

11.

ناهنجاری‌های دستوری- معنایی از دیدگاه لارنس ونوتی در رابطه با دو ترجمۀ مهدی سرحدی و موسی اسوار از رمان عیسی إبن الإنسان

صفحه 299-327
علی صیادانی؛ سامان رحیم خانی؛ سمیه آقامحمدی اهل ایمان

12.

نقد واژگانیِ ترجمۀ شیخ عبدالحق محدّث دهلوی از فتوح‌الغیب (با تکیه بر سطح معنایی- لغوی گارسس)

صفحه 329-354
محمد بیدخونی؛ حسین آقاحسینی دهاقانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login