1.

سخن سردبیر

صفحه 9-10

2.

مؤلفه‌های زمینه‌ساز معنا در سپهر اندیشه‌ی ابوسعید ابوالخیر (با تکیه بر آرای ویکتور فرانکل)

مراد اسماعیلی؛ حسین محمدی؛ علی ربیع زاده

3.

جایگاه عشق عرفانی در مرصادالعباد با تأملی در دیدگاه احمد غزالی

محمود بشیری؛ نیلوفر انصاری

4.

واکاوی رابطه شمس و مولوی در پرتو مقالات شمس

صفحه 63-84
زهرا پارساپور

5.

تحقیق در اندیشه‌های مولوی و ابن ‎عربی و تحلیل دیدگاه آن‌ها در باب مراتب موسی (با تکیه بر فصوص‌الحکم و آثار منظوم مولوی)

صفحه 85-126
سید محمدرضا حسینی؛ علی محمد مؤذنی

6.

بازشناسی تحلیلی شطحیات در دیوان غزلیات عطّار

صفحه 127-154
شیرزاد طایفی؛ عاطفه شاهسوند

7.

بازتاب طرح‌وارۀ حرکتی سلوک در حدیقه‌الحقیقه سنایی و تمهیدات عین‌القضات همدانی

صفحه 155-182
زهرا علی پور

8.

شرح عربی غزلی منسوب به مولوی اثر یوسف‌بن حمزة ملاطی با مطلع: دوش وقت صبحدم در چرخ پایان یافتم...

صفحه 183-212
عبدالرسول فروتن

9.

عاشقِ سارق؛ تحلیل عرفانی غزلی از مولوی بر اساس دیدگاه استیس

صفحه 213-238
حسینعلی قبادی؛ امیر مرادی؛ سعید بزرگ بیگدلی

10.

بررسی تطبیقی مفهوم مُثُل در غزلیات شمس و اشعار جرالد منلی هاپکینز

صفحه 239-270
زهراالسادات قریشی

11.

بررسی سیر تحول عوامل سبب‌ساز حال قبض و بسط در مثنوی‌های عرفانی حدیقه‌الحقیقه، منطق‌الطیر عطار، مثنوی معنوی

صفحه 271-295
سمانه منصوری

12.

خوانش تحلیلی شروح برگزیده از مثنوی معنوی براساس نظریة زیبایی‌شناسی دریافت یاوس و آیزر

صفحه 297-340
بتول واعظ؛ عطیه سادات نصری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login