1.

کاربرد طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت در ارزیابی کم‌توانی توسط مددکاران اجتماعی

صفحه 1-54
طلعت اله یاری؛ کیوان دواتگران؛ مینا عبدی

2.

فهم تجربه زیسته پدران دارای فرزند معلول: یک مطالعه پدیدارشناسی تفسیری

صفحه 55-114
اسماعیل نوروزی؛ محمد عباس زاده

3.

گونه شناسی کار کودکان و آسیب های ناشی از آن بر کودکان کار در شهر تهران

صفحه 115-158
پریسا پیرخندان؛ ستار پروین؛ فاطیما سیاهپور

4.

بررسی نقش اندازه جمعیت نسل‌ها در اشتغال آنها در ایران ( 1395-1350)

صفحه 159-200
مسعود عالمی نیسی؛ فاطمه یاوری

5.

تبیین جامعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان در شهر مشهد

صفحه 201-226
ابوالفضل حسینی؛ علی اکبر مجدی؛ زهرا خلیقی

6.

چگونگی شکل گیری روابط فرازناشویی زوجین

صفحه 227-262
نسترن زمردیان؛ حسین اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login