1.

نقش سازمان های مردم نهاد در تسهیلگری و ارتقای تاب آوری اجتماعی مناطق روستائی در برابر کم آبی (مطالعه موردی موسسه نیکوکاری ابرار در روستاهای شهرستان قاینات)

صفحه 49-1
موسی عنبری؛ محمد مهدی زاده اردکانی

2.

تاثیر رهبری اخلاقی بر فرسودگی شغلی با تاکید بر نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و روانشناختی(مورد مطالعه: معلمان شهرستان بهبهان)

صفحه 85-51
معصومه دوله؛ مسلم شجاعی

3.

شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان های مبتنی بر پروژه

صفحه 87-119
مهدیه دهقان نیری؛ محمدحسین صبحیه

4.

تحلیل شاخص‌های هویت مکانی در محله‌های جدید شهری مطالعه موردی: شهرک نگین شهر اصفهان

صفحه 121-160
فرشاد طهماسبی زاده؛ محمد مسعود

5.

تبیین جامعه شناختی الگوی مصرف برق شهروندان شهر کرمان

صفحه 161-192
فاطمه فرمیتنی؛ سوده مقصودی؛ عبدالحسین دانشوری نسب

6.

تدوین برنامه جامع غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان با تاکید بر رویکرد فعالیت‌های ورزشی سازمان یافته مبتنی بر راهبرد SWOT ( نمونه مورد مطالعه: اساتید،دانشجویان و کارکنان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه تربیت بدنی)

صفحه 193-241
جواد شهلائی باقری؛ ولی علیزاده

7.

ارزیابی عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه بر اساس مفهوم ظرفیت دولت (بررسی دوره زمانی 1393 - 1357)

صفحه 243-276
احسان علینی

8.

فهم زمینه‌های جرم در جوانان مهاجر شهر تهران

صفحه 277-312
علی اصغر درویشی فرد؛ ستار پروین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login