1.

ارائه ی مدلی جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای فناور پارک علم و فناوری با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و شش سیگما

صفحه 5-26
سید حیدر میر فخرالدینی؛ فاطمه عزیزی

2.

شناسایی و اولویت بندی ریسکهای کارآفرینی در صنعت بانکداری

صفحه 27-60
مصطفی اختیاری؛ مسعود کسایی

3.

مدل یابی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط

صفحه 61-94
ولی محمد درینی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمد تابان؛ مرتضی محمدی صالح

4.

طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

صفحه 95-113
اصغر آقایی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ وجه اله قربانی زاده؛ فتاح میکائیلی

5.

ارائه مدلی ترکیبی برای انتخاب تامین کنندگان مبتنی بر رویکرد خوشه بندی و حل آن با استفاده از الگوریتمهای NRGA و NSGA-II

صفحه 115-142
پرهام عظیمی؛ فرزانه گلدار؛ اسماعیل مهدی زاده

6.

زمانبندی دو معیاره برای حداقل سازی زمان دیرکرد کل و واریانس زمان انتظار بر روی یک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 143-171
مقصود امیری؛ مهدی کشاورز قرابایی

7.

بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندی صنعتی در شهرکهای صنعتی استان لرستان

صفحه 173-198
رضا سپهوند؛ علی شریعت نژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.