1.

طراحی چندهدفه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ریسک اختلال تسهیلات، عرضه و تقاضا در شرایط غیر قطعی بودن پارامترهای اقتصادی

صفحه 5-35
مسعود ربانی؛ ندا معنوی زاده؛ امیر فرشباف گرانمایه

2.

بررسی تأثیر اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

صفحه 37-54
مهرداد مدهوشی؛ فائقه رضایی

3.

مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل عاملی تأییدی، خوشهبندی و تکنیک PROMOTEE

صفحه 55-90
علیرضا پویا؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس

4.

ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای کاهش هزینههای لجستیک و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین

صفحه 91-121
کاوه خلیلی دامغانی؛ مریم تاجیک

5.

ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه برای حل مسأله تشکیل سلول پویا با در نظر گرفتن مسائل تخصیص اپراتور، جانماییهای برون سلولی و درون سلولی و حل آن به کمک شبیه سازی تبرید

صفحه 123-159
اسماعیل مهدی زاده؛ وحید رحیمی

6.

ارائه مدلی جهت اولویت بندی ریسکهای امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از AHP فازی و شبکه بیزین در صنعت بانکداری

صفحه 161-185
رضا یوسفی زنوز؛ اکبر حسن پور؛ پریسا موسوی

7.

ارائه یک روش ترکیبی از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی دادهها و برنامهریزی عدد صحیح برای انتخاب سبد پروژه

صفحه 187-219
علیرضا علی نژاد؛ اسماعیل قربانیان فرح آبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.