1.

واکاوی تجربه زیسته زنان شهر کرمان از توانمندسازی

صفحه 1-52
منوچهر علی نژاد؛ زهرا قاسم زاده؛ حسین افراسیابی؛ داریوش بوستانی

2.

خوانش ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم

صفحه 53-83
محمد باباپور؛ منصور فتحی

3.

تأثیر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی بر فرهنگ فقر: زنان شهر کرمانشاه

صفحه 85-114
انیس رضایی؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور ثابت

4.

مطالعه کیفی سلامت روانی در مناسبات کرونایی (مورد کاوش: پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بیرجند)

صفحه 115-149
کمال جوانمرد؛ علیرضا صنعت خواه

5.

شناخت تجربۀ زیستۀ دختران شهر تهران از شکاف نسلی

صفحه 151-184
هایده قره یاضی؛ محمد باقر تاج الدین؛ عالیه شکربیگی

6.

عوامل موثر بر گرایش به نزاع فردی و جمعی با تأکید بر راهکارهای پیشگیرانه

صفحه 185-229
قدیر بخشی جغناب؛ سید محسن موسوی؛ حسین امامعلی زاده؛ بهمن فصیحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login