1.

تحلیل و نقد فلسفی مدل استاندارد در علوم شناختی دین

صفحه 1-27
سید مهدی بیابانکی

2.

مقاله تحلیلی بر زمینه‌های مخالفت با فلسفه تطبیقی و نسبت آن با پایان

صفحه 29-57
مریم پرویزی؛ قاسم پورحسن

3.

نیچه و یونان باستان: فیلسوف ــ ‌هنرمند به‌مثابۀ بنیادگذار فرهنگِ والا

صفحه 59-82
امین درستی؛ احمد علی حیدری

4.

جستاری در باب رسانه با نظر به آراء هیدگر و پستمن

صفحه 83-107
سیده آزاده امامی؛ یوسف شاقول

5.

واکاوی تلقی هوسرل از وجـود

صفحه 109-128
سید محمد تقی شاکری

6.

نسبت «حضور دیگری» و «معناداری زندگی» در اندیشه‌ی ژان پل سارتر و مارتین بوبر

صفحه 129-157
مریم السادات طباطبایی دانا؛ امیر عباس علیزمانی؛ بابک عباسی

7.

دلوز: فیلسوفِ امر واحد (دفاعی در برابر نقدهای بدیو از دلوز با تکیه بر مفهوم بازگشت ابدی)

صفحه 161-185
زهرا سارا نمایندگی؛ علی فتح طاهری

8.

ارسطو، نظریة علل یا نظریة تبیین‌های چهارگانه؟

صفحه 187-210
سیدامیرعلی موسویان

9.

سیطره غریزه بر آگاهی در نقد نیچه به سوبژکتیویسم مدرن

صفحه 211-232
محمد نژادایران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login