1.

حقوق رقابت در پلتفرم‌های دیجیتال؛ ضرورت بازنگری در قواعد سنتی

صفحه 7-40
محمدصادق فراهانی؛ عباسعلی کدخدایی؛ ولی رستمی

2.

حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور بالینی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری

صفحه 41-81
صائب دست پیمان؛ داود محبی؛ علی مشهدی

3.

سنجش کیفی استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان

صفحه 83-126
حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ سید محمد حسینی؛ عبدالقدوس آرسین

4.

بازتحلیل مسئولیت رئیس ‌جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی؛ استیضاح یا تعقیب و محاکمه

صفحه 127-162
سیده زهرا سعید

5.

رهیافت انتقادی از منظر رویکرد جهان سوم به حقوق بین‌الملل: سرآغاز عصری نوین؟

صفحه 163-204
امین معتمدی

6.

ماهیت حقوقی شورای عالی فنی و نقدی بر وظایف آن

صفحه 205-232
ابراهیم عزیزی؛ فرشاد فرازمند؛ حسین طالقانی منصورنژاد؛ محمدحسین استا

7.

امکان یا امتناع حقِ بر ناحقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 233-264
جواد یحیی زاده؛ علی فرهادیان

8.

تجدید حیات دکترین استنکاف یا ناتوانی در گفتمان توسل به زور؛ تحلیل انتقادی در چارچوب مشرب حقوق وضعی

صفحه 265-302
حیدر پیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login