1.

حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر

صفحه 1-26
محمود آخوندی؛ محمدعلی جاهد

2.

حقوق حیوانات: تأملی در نظریه و رویه

صفحه 27-56
آرامش شهبازی

3.

قلمرو قوانین مالیاتی در زمان

صفحه 57-80
ولی رستمی؛ سلمان ایزدی

4.

حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در صندوق بینالمللی پول

صفحه 81-104
سید امیرحسین طیبی فرد

5.

نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 107-132
هدی غفاری

6.

تهدید به زور و حقوق بین الملل

صفحه 133-156
علی قاسمی؛ ویکتور بارین چهار بخش

7.

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

صفحه 157-184
عباس کریمی؛ حمید رضا پرتو

8.

« کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ

صفحه 185-206
سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی؛ سید مهدی موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login