1.

بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی

صفحه 1-18
مهدی عربزاده؛ پروین کدیور

2.

بررسی تحلیل عاملی و ساختاری نگرش به پژوهش و رابطه آن با خود ناتوان سازی و خود اثر بخشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد

صفحه 19-42
ناصر یوسفی؛ ناصر شیربگی؛ صالح صالحی

3.

رابطه نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چند گانه مبتنی بر نظریه گاردنر

صفحه 43-64
راضیه اهرمی؛ سالار فرامرزی؛ مژگان شوشتری؛ احمد عابدی

4.

ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه

صفحه 65-80
کریم سواری

5.

کاربرد تحلیل عاملی در تعیین وزن گویه ها در مقایسه با روش وزن دهی با مقادیر ثابت در اندازه گیری های روانی – تربیتی

صفحه 81-104
مجتبی حبیبی؛ بلال ایزانلو؛ ابراهیم خدایی

6.

مقایسه روش های تحلیل عاملی تاییدی و نسبت درست نمایی مبتنی بر مدل پرسش – پاسخ در ردگیری کنش افتراقی سوالات آزمون های سرنوشت ساز

صفحه 105-122
مسعود گرامی پور؛ محمدرضا فلسفی نژد؛ علی دلاور؛ نور علی فرخی

7.

ویژگی های روان سنجی (هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی) مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا

صفحه 123-144
ملیحه سادات کاظمی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.