1.

ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی بر ابزارهای خط مشی گذاری ملی گردشگری

صفحه 1-24
حسن دانایی فرد؛ سید داریوش جاوید؛ علی اصغر فانی

2.

اثرات توسعه ی گردشگری بر شاخص های صلح جهانی

صفحه 25-47
حمید ضرغام بروجنی؛ افروز خسروانی دهکردی

3.

ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های گردشگری در پارک ملی کویر

صفحه 49-68
مهران مقصودی؛ محمد علیزاده؛ سعید رحیمی هر آبادی؛ مجتبی هدایی آرانی

4.

تدوین و اولویت بندی استراتژی های مناسب توسعه گردشگری پایدار(مطالعه موردی: استان لرستان)

صفحه 69-89
مهدی کاظمی؛ محمودرضا اسماعیلی؛ الله یار بیگی فیروزی

5.

تحلیل رفتار انتخاب مسیر توسط گردشگران در بازار تاریخی تبریز

صفحه 91-116
مهدی کروبی؛ سهند بنی کمالی؛ هدی منادی

6.

آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)

صفحه 117-137
رحیم حیدری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجید فشاری

7.

توسعه اقتصادی صنعت گردشگری در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای منطقه سند چشم انداز

صفحه 139-177
محمد علی فیض پور؛ مهدی امامی مبیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login