1.

تأثیر تقاضای نهایی بر تولید فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران: رویکرد ضرایب فزاینده با ریشه‌های مشخصه

صفحه 1-28
اسفندیار جهانگرد؛ حبیبه منصوری

2.

تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده – ستانده دو منطقه‌ای (مطالعه موردی استان تهران و بقیه مناطق)

صفحه 29-52
فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانویی؛ مهدی کرمی

3.

تجزیه و تحلیل متوسط جبران خدمات زنان در مقایسه با مردان در بخش صنعت ایران

صفحه 71-53
اسمعیل ابونوری؛ نجمه غلامی

4.

بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 73-93
بهزاد سلمانی؛ علیرضا محمدی

5.

ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی و بخش کشاورزی ایران (با تأکید برسیاست‌های پولی)

صفحه 95-112
امیر دادرس‌مقدم؛ منصور زیبایی

6.

اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب

صفحه 136-113
بهروز هادی زنوز؛ پروانه کمالی دهکردی

7.

اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی

صفحه 137-146
نادر مهرگان؛ روح الله رضائی

8.

بررسی تقاضای موادغذایی مشمول یارانه، درمناطق شهری ایران با استفاده از مدل AIDS

صفحه 147-166
سعید کریمی؛ سعید راسخی؛ مجتبی احسانی

9.

Exploration of the Relationship between Cultural-Socio-Economic Determinants and Entrepreneurship

صفحه 11-27
سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ یاسر عباسلو


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.