1.

اثر سیاستهای ارزی مختلف بر رفاه اجتماعی ایران

صفحه 1-21
احمد مجتهد؛ اعظم احمدیان

2.

برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران

صفحه 23-52
اسمعیل ابونوری؛ رضا عباسی قادی

3.

تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران

صفحه 53-76
محمدعلی کفائی؛ عزت‌اله درستکار

4.

تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوییچی

صفحه 77-92
محمود ختایی؛ سپیده خطیبی؛ نیره‌ سادات قرشی

5.

ارزیابی مزیت نسبی و دخالت دولت در فعالیت‌های صنعتی: مورد منطقه خوزستان

صفحه 93-118
سید عزیز آرمن؛ ناهید کردزنگنه

6.

مدل تصحیح خطای تقاضا برای انواع متفاوت برنج وارداتی و برنج داخلی در ایران

صفحه 119-135
عنایت‌الله فخرائی؛ فرخ نوروزی

7.

تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران

صفحه 137-163
علیرضا امینی؛ زهره حجازی آزاد

8.

کاربرد الگوی پویا برای بهینه‌سازی درآمد ذخایر گازی ایران

صفحه 165-192
احمد جعفری صمیمی؛ تورج دهقانی

9.

هزینة دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)

صفحه 193-212
محمدحسین حسنی؛ صمد عزیزنژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login