1.

ارزشیابی اثر بخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن

صفحه 1-24
علی اکبر افجه؛ فرشته منصوری موید

2.

اخلاق اداری

صفحه 25-50
ابوالحسن فقیهی؛ بهروز رضایی منش

3.

فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش های گذشته

صفحه 51-79
شمس السادات زاهدی؛ ابوالفضل محمدی

4.

نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم گیری

صفحه 81-98
سیدمهدی الوانی؛ محبوبه خسروی

5.

طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکتهای مشترک بین المللی مقیم ایران و ارایه الگوی مناسب

صفحه 99-133
محمد حقیقی؛ محسن کلهری

6.

رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 135-160
حسین رحمان سرشت؛ نادر مظلومی

7.

تحلیلی از نارسائی های خط مشی گذاری عمومی در ایران

صفحه 161-178
محمدصادق مودب


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.