1.

رابطه ویژگی‏های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کار-خانواده با تحلیل عاطفی معلمان

صفحه 1-22
مهدی زارع بهرام آبادی

2.

بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

صفحه 23-39
سید محمد حسینی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ امید میرزایی فندخت

3.

رابطه بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنعت فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران و بیدگل)

صفحه 41-66
محمدرضا خبازی راوندی؛ کیومرث فرحبخش؛ لطفعلی عاقلی

4.

بررسی نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب‌آوری و سلامت عمومی

صفحه 67-87
محمدعلی بشارت؛ حسینعلی جاهد؛ سیده اسماء حسینی

5.

رابطه ابعاد شخصیت با حل مسأله و بهزیستی روانشناختی: نقش خودشیفتگی

صفحه 89-102
مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ مجید برادران

6.

بررسی تعیین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت از زندگی سالمندان تهران

صفحه 103-116
سیما علیدائی؛ حسین ابراهیمی مقدم

7.

ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار

صفحه 117-134
جعفر حسنی؛ مهناز شاهقلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login