1.

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 169-188
کاظم برزگر بفروئی؛ مهدی زارعی حسین آبادی؛ مرتضی امیدیان

2.

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 89-107
کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی زارعی حسین آبادی؛ مرتضی امیدیان

3.

اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 133-160
فهیمه رضایی؛ مهدی امیری؛ الهام طاهری

4.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد با تمرکز بر شفقت، بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 117-137
لیلا اسماعیلی؛ شعله امیری؛ محمد رضا عابدی؛ حسین مولوی

5.

اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اضطراب اجتماعی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 127-150
بهرام معلی قنبری هاشم آبادی

6.

ارزیابی بالینی تأثیر سایکودراما در درمان اضطراب اجتماعی (موردپژوهی)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 29-46
مهدی پوررضائیان

7.

بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 40-69
منصور بیرامی؛ ابراهیم اکبری؛ عبدالله قاسم‌پور؛ زینب عظیمی

8.

بررسی رابطۀ صفات شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و عادی دانشگاه‌های استان فارس

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 109-134
عبدالحمید رضوی؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد محمدی

9.

تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر فرانگرانی، نگرانی اجتماعی و نگرانی سلامتی دانشجویان

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 81-94
حسین محققی؛ پیمان دوستی؛ داود جعفری

10.

تدوین پروتال درمانی بر اساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره‌های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی - تجربه‌ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 1-22
حبیب اله اکبری؛ عبدالله شفیع آبادی

11.

تدوین مدل سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس مولفه‌های حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجانی منفی و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با نقش میانجی راهبرد مقابله هیجان‌مدار

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 59-75
فیروزه غضنفری؛ مجتبی ندری

12.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 135-163
سیده سلیل ضیایی؛ فریبا زرانی؛ فرشته موتابی؛ حسین کارشکی؛ شهریار شهیدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.