1.

ارائه مدلی جامع از اهمیت نسبی شاخص‌های حسابداری زیست محیطی با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 17، شماره 66، بهار 1399، صفحه 173-203
صدیقه عزیزی؛ حجت الله سالاری؛ محمدحسین رنجبر؛ داوود خدادادی

2.

اعتباریابی آمادگی فرصت‌یابی حرفه ای مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 199-224
سیدسجاد طباطبائی؛ مهدی لسانی

3.

اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصی ADHD بزرگسالان (CAARS–S:SV)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 103-138
مریم مقدسین؛ محمدرضا فلسفی نژاد

4.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران)

دوره 10، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 83-109
محمد لعلی؛ امیدعلی خوارزمی

5.

تاثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد)

دوره 12، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 111-127
زینب طولابی؛ سیمین نصرالهی وسطی

6.

تجزیه و تحلیل موانع پیاده سازی برنامه های بهبود در صنایع کوچک و متوسط(مورد مطالعه: شهرک های صنعتی منتخب استان یزد)

دوره 11، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 1-17
سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید علی محمد بنی فاطمه

7.

عوامل موثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی

دوره 13، شماره 41، بهار 1397، صفحه 83-107
پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد

8.

مدل‌یابی موانع کارآفرینی سازمانی در بانک‌ رفاه کارکنان استان مازندران، محمدمهدی پرهیزگار، علی‌اکبر آقاجانی افروزی، محمدولی درینی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 191-222


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.