کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 18

1

بررسی تطبیقی آرای علامه مجلسی و علامه طباطبایی در عرصة چیستی عقل و کارکردهای آن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1391، صفحه 69-92
عین الله خادمی؛ علیرضا عربی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/wph.2012.5846

2

بهره‌های هنری عین‌القضات از گزاره‌های دینی در تمهیدات

دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 137-162
مهدی دشتی؛ منصوره تقوایی

3

تأثیر قرآن و حدیث در ادب عرفانی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 127-148
بتول واعظ

4

تأملی در ساختار معنایی غزل حافظ

دوره 12، شماره 36، تابستان 1387، صفحه 33-56
عسگر صلاحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2008.6454

5

تأویل در مقالات شمس تبریزی

دوره 18، شماره 61، پاییز 1393، صفحه 41-61
مهدی محبّتی

6

تأویل گرایی در اندیشة مولوی و غزالی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1392، صفحه 103-124
بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری

7

تأویل و فهم شعر از نظر هرمنوتیک فلسفی

دوره 10، شماره 37، بهار 1393، صفحه 25-44
زهرا زواریان؛ بیژن عبدالکریمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/wph.2014.6142

8

تحلیل انتقادی از انحراف سلفیه در معناشناسی صفات الهی از منظر قرآن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 7-36
صمد عبدالهی عابد؛ محمدفردین جلالی؛ علیرضا عبدالرحیمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjqk.2018.9479

9

تحلیلی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مجاز قرآنی و نقد آن

دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 105-125
حمزه علی بهرامی؛ مجتبی سپاهی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjqk.2018.32529.1704

10

حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-50
صالح حسن زاده؛ عبداله جعفری

11

روش‌های درست و نادرست تفسیرِ قرآن کریم از نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 95-108
سید صدرالدین طاهری

12

سیمای تأویل در آیینة بینامتنیت کریستوایی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1392، صفحه 97-114
مهدی غیاثوند

13

«صراط مستقیم» در تفاسیر قرآن و آثار ابن‌عربی

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 27-46
سعید قاسمی پرشکوه؛ محمد حسین خوانین زاده

14

فلسفة تطبیقی هنر با رویکرد پدیدارشناسانة هانری کربن

دوره 14، شماره 54، تابستان 1397، صفحه 63-81
سید رحمان مرتضوی؛ امیر نصری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/wph.2018.9165

15

مفهوم‌شناسی جری و انطباق و باطن قرآن بر اساس روایات

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 7-30
منصور پهلوان؛ قاسم فائز؛ عباس خبیری

16

نقش خیال در فرایند ادراک از نظر ابن‌عربی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1390، صفحه 7-36
داوود اسپرهام
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/wph.2011.5821

17

هرمنوتیکت از دیدگاه هایدگر در شهرسازی

دوره 12، شماره 30، تابستان 1384، صفحه 67-89
غلامرضا لطیفی

18

هرمنوتیک و تأویل آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 9-46
محمد حسین بیاتContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.