1.

اثربخشی آموزش معنویت برفشارر وانی وسلامت عمو‌می مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 169-186
فاطمه اکبری؛ فریبا یزدخواستی؛ فرحناز شاکه نیا

2.

اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سلامت عمومی‌ معتادین خوددرمانجو

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 75-90
سمیه کاظمیان؛ دکتر علی دلاور

3.

بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهزیستی شهر تهران، دکتر طلعت اللهیاری، کبری پادیاد

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 135-150

4.

بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر سلامت عمومی و حرمت خود

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 1-23
حمید گلکار؛ پرویز آزاد فلاح

5.

بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 139-162
سارا پارسافر؛ کورش نامداری؛ سید اسماعیل هاشمی؛ حسینعلی مهرابی

6.

بررسی رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 73-90
ابوالفضل کرمی

7.

مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت به عنوان متغیر های پیش بینی کننده سلامت عمومی در دانشجویان

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 111-132
یاسر رضاپور میرصالح؛ شهناز ریحانی کیوی

8.

مقایسه رضایت از زندگی، قابلیت و سلامت عمومی سالمندان سرای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران.

دوره 2، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 77-111
اکبر شریفیان؛ حسین رضایی

9.

مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 114-134
محمود نجفی؛ سولماز دبیری

10.

نقش راهبردهای مقابله با تنیدگی و رضایت‌مندی زناشویی بر سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 91-113
مهدی قدرتی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ اسحاق رحیمیان بوگر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.