1.

پژوهشی در بوستان سعدی با رویکرد ترامتنیت ژنت، از منظر ادبیات تطبیقی

دوره 22، شماره 78، زمستان 1397، صفحه 172-149
منصور پیرانی

2.

پسامدرنیسم در رمان «تاریخ سری بهادران فرس قدیم»

دوره 14، شماره 43، بهار 1389، صفحه 133-155
منصوره تدینی

3.

تحلیل پیوند بینامتنیت با روایت پسامدرنی رمان سوگ مغان

دوره 22، شماره 78، زمستان 1397، صفحه 30-7
فاطمه زمانی؛ علی تسلیمی

4.

سیمای تأویل در آیینة بینامتنیت کریستوایی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1392، صفحه 97-114
مهدی غیاثوند

5.

منطق‌الطیر عطار و منطق گفتگویی

دوره 14، شماره 46، زمستان 1389، صفحه 19-46
احمد رضی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.