1.

ارتباطات دور و توسعه ملی

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 173-211
داور زارعیان

2.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها با استفاده از سیستم فازی

دوره 13، شماره 48، بهار 1392، صفحه 29-47
فتحیه مقدادیان؛ محمد لشکری؛ سید علیرضا داودی

3.

بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی)

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 225-249
نور محمد یعقوبی؛ فاطمه علیزاده

4.

بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فرا تحلیل

دوره 7، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 137-160
محمدرضا سعدی؛ یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور؛ حیدر عباس پور

5.

شناسایی موانع توسعه بانکداری الکترونیک

دوره 4، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 123-145
مسعود خوش‌هیکل؛ ایمان غریب

6.

عوامل کلیدی موفقیت زیرساختی در پیاده سازی مدیریت دانش در بانک ملت

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 133-157
هانیه هوشمند؛ امیر افسر

7.

عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 111-128
کامران فیضی؛ تورج صادقی

8.

مدلی برای پذیرش بانکداری الکترونیکی با در نظر گرفتن عامل اعتماد مشتریان

دوره 5، شماره 19، بهار 1396، صفحه 53-74
مریم بخشی؛ رضا سمیع زاده

9.

مدل شبیه سازی پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 257-284
مهدی باستان؛ الهه عباسی؛ علی محمد احمدوند؛ رضا رمضانی خورشید دوست


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.