1.

اثرات کنترل عمومی قیمتها در اقتصاد ایران در طول جنگ تحمیلی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1384، صفحه 39-64
محمد حسین حسنی صدرآبادی

2.

اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR

دوره 15، شماره 57، تابستان 1394، صفحه 193-228
محسن خضری؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری

3.

اثرتغییرقیمت بنزین بر رفـاه خانـوارها در دهک‌های مختلف درآمدی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1385، صفحه 15-48

4.

اثر تورم بر اندازه بخش مالی (مطالعه موردی ایران)

دوره 14، شماره 42، بهار 1389، صفحه 75-99

5.

ارائه یک مدل صادرات غیرنفتی برای ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1383، صفحه 23-50
عباس شاکری

6.

ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی در ایران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 91-119

7.

آزمون نظریه مقداری پول در ایران و بررسی اثربخشی سیاست تثبیت قیمتها با استفاده از مدل‌های گارچ

دوره 8، شماره 29، تابستان 1387، صفحه 205-225

8.

الگوی پولی تعیین نرخ ارز در اقتصاد تورمی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 233-254
محبوبه مدنی اصفهانی

9.

انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوکهای نفتی وارد بر آن

دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 1-37
اکبر کمیجانی؛ محمد نادعلی

10.

انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص‌های قیمت داخلی با رویکرد SVAR

دوره 19، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 37-65
جاوید بهرامی؛ تیمور محمدی؛ شادی بزرگ

11.

بازتوزیع درآمد در صندوق تامین اجتماعی ایران و اثر تورم بر آن

دوره 15، شماره 45، زمستان 1389، صفحه 139-180

12.

بازنگری در رابطه شکاف تولید و تورم برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تبدیل موجک

دوره 18، شماره 69، تابستان 1397، صفحه 307-334
رامین خوچیانی؛ یونس نادمی

13.

برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران

دوره 14، شماره 52، بهار 1393، صفحه 26-1
حسین عباسی نژاد؛ یزدان گودرزی فراهانی

14.

بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 81-111
محمدتقی ضیائی بیگدلی؛ نصراله مقصودی

15.

بررسی اثر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران (1386-1340)

دوره 14، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 1-21

16.

بررسی اثر تورمی تانزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران

دوره 22، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 1-40
حمید سپهردوست؛ مهسا باروتی

17.

بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته

دوره 20، شماره 62، بهار 1394، صفحه 81-107
فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور؛ سجاد عبداله زاده

18.

بررسی تأثیرپذیری تورم از سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1388، صفحه 97-123

19.

بررسی تأثیر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بر متغیرهای اساسی کلان اقتصادی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1387، صفحه 49-74

20.

بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، بهار 1385، صفحه 139-154
مجید شریعت پناهی؛ مصطفی بیاتی

21.

بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

دوره 13، شماره 48، بهار 1392، صفحه 79-107
رضا اکبریان؛ محمدرضا کارکن

22.

بررسی رابطه میان بازدهی سهام و تورم با استفاده از تجزیه‌و‌تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 42، بهار 1389، صفحه 74-55

23.

بررسی سیستم مالیات بر شرکتها از نظر وصول مالیات و کشش قیمتی در استان تهران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1385، صفحه 265-290
منیره معتمدی؛ میر حسین موسوی

24.

بررسی کارایی سیستم مالیاتی در اقتصاد ایران با توجه به کشش قیمتی و وقفه مالیاتی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1382، صفحه 57-78
عباس شاکری؛ میر حسین موسوی

25.

بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی

دوره 16، شماره 63، زمستان 1395، صفحه 1-24
مرتضی خورسندی؛ نسترن علی‌بابایی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.