1.

ایهام‌تناسب‌های پنهان در شعر حافظ

دوره 19، شماره 64، تابستان 1394، صفحه 31-53
محمّدحسن حسن‌زاده نیری؛ یاسر دالوند

2.

«بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ

دوره 21، شماره 73، پاییز 1396، صفحه 151-173
علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ قاسم صحرائی؛ بهنوش رحیمی هرسینی

3.

بررسی سبک شناختی غزلی از خاقانی و حافظ

دوره 7، شماره 17، تابستان 1382، صفحه 121-133
احمد گلی

4.

بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن

دوره 23، شماره 79، بهار 1398، صفحه 30-7
مجید عزیزی هابیل؛ علی نوری؛ علی حیدری؛ سعید زهره وند

5.

بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ

دوره 24، شماره 83، بهار 1399، صفحه 363-394
مریم رشیدی؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

6.

تأملی در ساختار معنایی غزل حافظ

دوره 12، شماره 36، تابستان 1387، صفحه 33-56
عسگر صلاحی

7.

تاویل پذیری عرفانی دیوان حافظ

دوره 7، شماره 17، تابستان 1382، صفحه 101-120
احمد رضی

8.

خاستگاه متناقض‌نمایی در سبک شخصی حافظ

دوره 16، شماره 52، تابستان 1391، صفحه 132-160
بتول واعظ

9.

خطای قلم صنع از نظر پیر حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397
عیسی نجفی

10.

دولت قر آ ن و اسلوب بیان در شعر حافظ

دوره 10، شماره 27، بهار 1385، صفحه 191-213
میر جلیل اکرمی

11.

سبک شخصی حافظ در رنگ آمیزی تصاویر شعری

دوره 9، شماره 25، پاییز 1384، صفحه 103-118
سیروس شمسیا؛ پرستو کریمی

12.

سقف مُقَرنَس (تحلیل شکل هندسی دایره در دیوان حافظ)

دوره 17، شماره 57، پاییز 1392، صفحه 153-172
مهین طهماسبی

13.

سیمای انسان کامل از دیدگاه قرآن و عرفان

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 29-48
محمد هادی مرادی؛ مهین عنافجه

14.

معنی‏ شناسی مفهوم «عشق» در غزلیات سعدی و حافظ در چارچوب معنی‏شناسی شناختی و نقد ادراکی

دوره 24، شماره 83، بهار 1399، صفحه 223-256
سپیده عبدالکریمی؛ پرستو مسگریانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.