1.

بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (1362-1380)

دوره 6، شماره 20، مهر 1383، صفحه 115-134
حسن کارنامه حقیقی؛ نعمت الله اکبری

2.

تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران ( رشد تعداد شهرها )

دوره 10، شماره 34، فروردین 1387، صفحه 73-98
شکوفه فرهمند؛ نعمت‌اله اکبری

3.

یکپارچگی اقتصادی در کشورهای حوزة خلیج فارس (استفاده از یک روش اقتصادسنجی فضایی)

دوره 7، شماره 25، بهمن 1384، صفحه 109-126
نعمت‌اله اکبری؛ مژگان معلمی

4.

محاسبه شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی و تاثیر عوامل اسمی بر آن در ایران

دوره 7، شماره 22، فروردین 1384، صفحه 43-68
رضا نصراصفهانی؛ نعمت‌اله اکبری؛ رسول بیدرام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login