1.

بازنمایی نمود و وجه در ساخت‌های شرطی زبان فارسی: پژوهشی پیکره‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401
مژده پارساکیا؛ محمد دبیرمقدم

2.

بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریة نقشگرا در باب وجه

دوره 9، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 65-94
پونه عابدین؛ محمد دبیرمقدم

3.

تعبیر و تحلیل سبکی و ساختاری درام: رویکرد نظام بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400
راضیه قلی پور هفشجانی؛ محمد دبیرمقدم

4.

جایگاه پسا فعلی عناصر غیر اصلی بند در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403
محمد دبیرمقدم؛ ویدا شقاقی؛ مجتبی منشی زاده؛ سید حسین پیری

5.

جهت مجهول در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 10، شماره 18، مهر 1402، صفحه 81-110
مهسا پهلوان زاده فینی؛ محمد دبیرمقدم

6.

رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان عربی برپایه مولفه‌های درایر (1992)

دوره 8، شماره 13، فروردین 1400، صفحه 59-89
ملهم الشاعر؛ محمد دبیرمقدم؛ رضامراد صحرایی

7.

رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در گویش بابلی

دوره 6، شماره 10، دی 1398، صفحه 207-242
محمد دبیرمقدم؛ مهرو عبداللهی

8.

ساخت جملات شرطی و تقسیم بندی معنایی آن در زبان پشتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401
عصمت الله میاخیل؛ محمد دبیرمقدم

9.

ساخت مجهول در زبان پشتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401
عنایت الرحمن مایار؛ محمد دبیرمقدم

10.

ساخت مجهول در زبان پشه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401
نورالرحمن ناصح؛ محمد دبیرمقدم

11.

کاربرد آرایه های ادبی در تیترهای خبری روزنامه های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400
محمد دبیرمقدم؛ حسین رئیسی

12.

نظام مطابقه در زبان خانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1400
سعید لبافان؛ محمد دبیرمقدمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login