1.

ارائه روشی برای بدست آوردن اوزان در مسائل تصمیم گیری چند شاخصه در محیط فازی مطالعه موردی

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 1-43
مقصود امیری؛ مصطفی جعفریان؛ سارا حاتمی

2.

ارائه یک مدل تلفیقی از الگوریتم های شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی فرایند تولید خوراک دام

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 251-273
مقصود امیری؛ سارا حاتمی؛ سید مصطفی موسوی

3.

ارائه مدلی برای حل مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه

دوره 14، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 103-121
روزبه عزیز محمدی؛ مقصود امیری؛ رضا توکلی مقدم؛ حمید رضا مشاط زادگان

4.

ارائه مدلی در تحلیل پوششی داده ها برای بدست آوردن وزن های مشترک با استفاده از منطق فازی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 135-151
مقصود امیری؛ امیر علیمی؛ سید حسین ابطحی

5.

ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد)

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 49-79
ابوالفضل کزازی؛ مقصود امیری؛ فاطمه رهبر یعقوبی

6.

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی سازشی ضد ایده آل

دوره 6، شماره 15، بهار 1386، صفحه 143-165
مقصود امیری

7.

تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیرة موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 89-112
مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ امیر حسن زاده

8.

تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 167-188
مقصود امیری

9.

تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو

دوره 15، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 97-120
لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ احمد جعفریان

10.

توسعه مدل‌های کنترل موجودی (r,Q) و(R,T)

دوره 12، شماره 33، تابستان 1393، صفحه 125-124
مقصود امیری؛ محمد امین نایبی؛ اویس زرابادی پور

11.

روشی برای بهینه سازی مسائل چند پاسخه آماری با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 37-55
مقصود امیری

12.

روشی برای تحلیل گذرای پایایی و دسترس پذیری یک سیستم با اجزاء و تعمیر کاران یکسان

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 29-40
مقصود امیری

13.

روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 45-65
مقصود امیری؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ حمید تابلی

14.

رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 25-52
یلدا یحیی زاده اندواری؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری

15.

زمانبندی دو معیاره برای حداقل سازی زمان دیرکرد کل و واریانس زمان انتظار بر روی یک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 13، شماره 36، بهار 1394، صفحه 143-171
مقصود امیری؛ مهدی کشاورز قرابایی

16.

کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرایند تولید بطری شیشه ای

دوره 8، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 15-39
مقصود امیری

17.

مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 79-104
لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه قاسم زاده گوری

18.

مدلی برای تبیین و تنظیم پارامترهای فرایند تولید پلی اتیلن ترفتالات ) PET ( با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فرا ابتکاری

دوره 13، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 79-98
رضا عباسی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مقصود امیری

19.

مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای )مورد: زنجیره تامین شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران(

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 9-34
لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.