1.

بررسی مفردات قرآنی کشاف از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 13، شماره 45، مهر 1401، صفحه 217-244
امان اله ناصری کریموند؛ قاسم بستانی؛ حمزه عبیدی نیسی

2.

نقش ارتباط معنایی آیات در تفسیر المیزان با رویکردی بر قرینۀ سیاق

دوره 10، شماره 36، مهر 1398، صفحه 151-176
امان اله ناصری کریموند؛ قاسم بستانی

3.

واکاوی مبانی نقد‌الحدیثی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

دوره 11، شماره 39، تیر 1399، صفحه 65-97
امان اله ناصری کریموند؛ قاسم بستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login