1.

استعاره‌های وجه‌نمایی در آموزش زبان تافل با تکیه بر مهارت شنیداری: رویکرد زبان‌شناسی نقشگرا

دوره 9، شماره 16، مهر 1401، صفحه 337-360
روح الله یعقوبی؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کردزعفرانلو کامبوزیا

2.

توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی ـ واج شناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی

دوره 7، شماره 12، مهر 1399، صفحه 417-466
عباس صفردوست؛ عالیه کردزعفرانلو کامبوزیا

3.

شناسایی طبقات طبیعی همخوان‌ها با توجه به سجع پایانی آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 88-73
عالیه کردزعفرانلو کامبوزیا؛ فاطمه شاه وردی شهرکی

4.

مقایسة واژه‌های آموزشی مجموعه‌های شیراز و پرفا با تمرکز بر بسامد واژگانی: پژوهشی پیکره‌بنیاد

دوره 10، شماره 18، مهر 1402، صفحه 180-153
فائزه مرصوص؛ فردوس آقا گلزاده؛ عالیه کردزعفرانلو کامبوزیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login