1.

اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

دوره 19، شماره 58، خرداد 1397، صفحه 9-27
ولی اله نوری؛ سید قاسم زمانی

2.

انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا

دوره 16، شماره 43، بهمن 1393، صفحه 81-108
سیدقاسم زمانی؛ مناالسادات میرزاده

3.

جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت

دوره 21، شماره 64، مهر 1398، صفحه 9-32
سیدقاسم زمانی؛ هدی شکیب منش

4.

حاشیه صلاح‌دید دولت‌ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 19، شماره 55، شهریور 1396، صفحه 61-82
ایوب عبدی؛ سید قاسم زمانی

5.

حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای

دوره 16، شماره 46، شهریور 1394، صفحه 9-37
سیدقاسم زمانی؛ علی نواری

6.

شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر

دوره 8، شماره 19، خرداد 1385، صفحه 25-41
سیدقاسم زمانی

7.

مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال شرکتهای خصوصی از منظر رویهی قضایی و داوری بینالمللی

دوره 15، شماره 40، مهر 1392، صفحه 115-140
سید قاسم زمانی

8.

موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران

دوره 20، شماره 61، اسفند 1397، صفحه 9-39
سیدقاسم زمانی؛ بهناز احمدوند

9.

نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا

دوره 17، شماره 49، اسفند 1394، صفحه 57-83
رحمت اله فرخی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ سیدقاسم زمانی

10.

واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بینالمللی دولت»: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران

دوره 18، شماره 51، شهریور 1395، صفحه 9-29
سیدقاسم زمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login